Η επιστήμη και η τεχνολογία μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να φυλάξουμε και να συντηρήσουμε το γεννητικό μας υλικό, είτε του άνδρα είτε της γυναίκας.

 

Η γυναίκα μπορεί να «παγώσει» το χρόνο καταφεύγοντας στη μέθοδο κρυοσυντήρησης των ωαρίων της. Ο χρόνος είναι αμείλικτος και είναι ο κύριος λόγος που μειώνεται η αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. Με την κατάψυξη ωαρίων ουσιαστικά σταματάει το βιολογικό ρολόι των ωαρίων τη στιγμή της λήψης αυτών.

 

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες?

 

Γυναίκες οι οποίες δεν έχουν στον άμεσο οικογενειακό προγραμματισμό τους τη δημιουργία οικογένειας. Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας. Γυναίκες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία λόγω διεγνωσμένης κακοήθειας.

 

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων είναι σχετικά απλή, αφού χρειάζεται μία διέγερση των ωοθηκών λίγων ημερών προκειμένου να γίνει η ωοληψία. Μετά την ωοληψία, τα ωάρια συντηρούνται με τη μέθοδο της υαλοποίησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μπορούν να παραμείνουν εκεί για πολλά χρόνια. Όταν η γυναίκα θα τα χρειαστεί, πραγματοποιείται απόψυξη των ωαρίων τα οποία είναι σε πολύ καλή ποιότητα και αντιστοιχούν σε γυναίκα μικρότερης ηλικίας.

 

Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να καταφύγουμε στη μέθοδο συντήρησης του ωοθηκικού ιστού της γυναίκας.

Αντίστοιχα ο άντρας μπορεί να φυλάξει σπέρμα (όλο και περισσότερες μελέτες μας δείχνουν πως η ηλικία του άντρα παίζει και αυτή ρόλο στην ποιότητα του σπέρματος και κατ’ επέκταση στη δυνατότητα γονιμοποίησης) ή και ορχικό ιστό.

Επιπλέον είναι η δυνατή η φύλαξη εμβρύων.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ. - Παρ.: 15:00 - 21:00

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας

στο  Facebook

  • Wix Facebook page